ไมด้ามอบสิทธิ์ เปิดให้จองโซนหน้าสวน ฟรีเฟอร์ทั้งหลัง เริ่ม 1.89 ล้านบาท