Find Property

เลือกจังหวัด
ประเภทโครงการ
สถานะโครงการ

Filter by:

Bedrooms
Price Range:
฿1,000,000฿10,000,000
Amenities
Сondition
Type of housing

Properties Search Results

หัวนาล่าง ซอย 8-วังสารภี ซอย 12 ตำบล ปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
ห่างจากถนนใหญ่เพียง200เมตร ใกล้สถานที่ให้บริการกับประชาชนมากมาย มีความเป็นส่วนตัวบรรยากาศดี สะดวกต่อการเดินทางอย่างยิ่ง
เริ่มต้น 2,400,000 บาท